Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/15

 

 

 

                           X Komunikaty dla słuchaczy UTW na m-c X 2014

 

 

               Rozpoczęcie roku akad. 2014/15

 

  3 X (piątek) g. 16.00 w Sali „Olimpia” UM – przebieg uroczystości    

- przemówienie prezes UTW – Lucjany Elżbiety Nowak

- wręczenie legitymacji nowym słuchaczom

- wystąpienia zaproszonych gości

- wykład inauguracyjny wygłosi dziekan WSH w Radomiu dr Andrzej Gołębiowski: „Nie jest dobrze, aby człowiek był sam” (refleksje wokół idei budowania rodzinnej wspólnoty międzypokoleniowej)

- Gaudeamus Igitur

- część artystyczna – chór „Portamento” pod kierunkiem p. M. B. Mrózek

- informacje dotyczące organizacji pracy w nowym roku akad.

- poczęstunek: kawa, herbata, ciastko.

 

4 X (sobota) – ognisko integracyjne pod wiatą obok basenu godz. 15.00 (organizuje Samorząd Studencki)

5 X (niedziela) g. 12.30 – Msza św. w kościele NSPJ na Majówce

6 X (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć w poszczególnych sekcjach wg Tygodniowego rozkładu zajęć, który słuchacze otrzymają po uroczystości wraz z pozostałymi komunikatami na m-c X br.

 

 

 

 

P o d s u m o w a n i e

 

 

  Miniony rok akademicki 2013/14 obfitował w liczne zdarzenia, najważniejsze z nich to: realizacja projektu MPiPS ASOS II edycja, wydanie XIV Księgi "Wszystko na opak", czyli Soplicowo dziś, VI Rajd Nordic Walking współfinansowany przez Starostwo Powiatowe i P W i K, a także występy "Kabaretu z Różą". 

     W ramach działalności wolontariackiej przeprowadziliśmy trzy udane zbiórki pieniężne:

- na pomoc dla osób starszych i chorych dzieci w ramach W O Ś P,

- na leczenie dla ciężko chorej koleżanki,

- wsparcie finansowe i rzeczowe jednej ze słuchaczek znajdującej się w trudnej sytuacji losowej.

 

    Za pomoc we wszystkich trzech akcjach otrzymaliśmy podziękowania.

 

    Zarząd UTW dziękuje słuchaczom za wrażliwość na potrzeby innych , ofiarność i życzliwość, apeluje też, aby w dalszej działalności widzieć nie tylko własne potrzeby i problemy, ale i innych.

 

                                                                                                    Halina Sidor

 

 

Wycieczka

 

                                                 24 maja 2014 r. słuchacze UTW udali się na wycieczkę organizowaną przez biuro "Ferie". Trasa prowadziła przepięknymi wzgórzami Kielecczyzny, częściowo śladami syna tej ziemi - Stefana Żeromskiego jak : Kielce - Miedzianka - Wierna Rzeka - Zajączków ( miejsce związane z pobytem i twórczością pisarza ), poprzez Czarncę - miejscowość , z której pochodził St. Czarniecki. Obejrzeliśmy, w kościele parafialnym, sarkofag wodza oraz pamiątki zgromadzone po wielkim hetmanie i udaliśmy się do parku z prastarym drzewostanem, wśród których było kilka pomników przyrody, a po dworze Czarnieckich nie pozostało już śladu. Następnym punktem zwiedzania był Złoty Potok - miejsce związane z postacią Zygmunta Krasińskiego. Przewodniczka po muzeum w bardzo ciekawy sposób przybliżyła słuchaczom sylwetkę romantyka i podała wiele ciekawostek z jego życia. Po opuszczeniu Złotego Potoku udaliśmy się na Jurę Krakowsko - Częstochowską do malowniczo położonych ruin zamku w Olszynie. Po wyjściu z autokaru, dech nam zaparło z wrażenia. Z zapałem wspinaliśmy się na strome zbocze, skąd mogliśmy podziwiać panoramę wypiętrzeń skalnych ciągnących się aż po horyzont. Ostatnim etapem podróży był pobyt w klasztorze na Jasnej Górze. Pełni wrażeń i nowych planów na następną wyprawę, wróciliśmy w dobrym nastroju do Starachowic. Nie bez wpływu na nasze samopoczucie miała też ładna pogoda i doskonałe prowadzenie pilota p. J. Kowalskiego.

 

 

Wycieczka UTW do Warszawy

 

UTW w stolicy

 

 

 

 

 

                Wiedzę historyczną słuchacze UTW pogłębiają (oprócz wykładów) również zwiedzając ważne miejsca dla Polaków. Ostatnio 95 osób, które z powodu możliwości transportowych trzeba było podzielić na dwie grupy, odbyły „podróż w czasie” do Sejmu, Belwederu i Starego Miasta.

 

             Pierwsza grupa 23.04.2014 r. zwiedzała Sejm, Pałac Prezydencki i Stare Miasto

 


 

                             Budynek, w którym mieści się Sejm powstał w latach 1851-53, ale miał różne przeznaczenie, dopiero w 1919r. stał się siedzibą Sejmu RP, jednocześnie nastąpiła przebudowa wnętrza. W 1927-28 architekt K. Skórewicz dobudowuje obecną salę obrad. Miła przewodniczka przekazała nam informacje o początkach parlamentaryzmu w Polsce i pokazała salę sejmową z galerią dla publiczności, lożą prezydenta i dla dziennikarzy, mównicę, fotel marszałka oraz inne miejsca dostępne dla zwiedzających.

 

 

 

                   Pierwsza grupa z ulicy Wiejskiej skierowała się do Pałacu         Prezydenckiego (wcześniej Radziwiłłów, Namiestnikowski), zbudowanego w XVII w. W przeszłości pełnił on różne funkcje publiczne. W r. 1989 prowadzono tu obrady Okrągłego Stołu. Od 1989 roku jest siedzibą Prezydenta RP – rezydowali tu kolejno: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, a obecnie Bronisław Komorowski.

 


 

                Druga grupa 05.05.2014 r. zwiedzała Sejm, Belweder i Stare Miasto.

 

 

 

 

                 Druga grupa po wyjściu z Sejmu udała się do Belwederu gdzie p. przewodnik oprowadził nas po salonikach, gabinetach i kaplicy a także zapoznał z ekspozycją stałą poświęconą marszałkowi J. Piłsudskiemu. Po wyjściu z Belwederu poszliśmy pokłonić się Naczelnikowi Józefowi Piłsudskiemu, którego pomnik znajduje się przed Belwederem oraz Fryderykowi Chopinowi i Henrykowi Sienkiewiczowi, których pomniki znajdują się w nieopodal położonych Łazienkach Królewskich.

 

                 Po dobrym obiedzie w Restauracji „Literatka” na Krakowskim Przedmieściu, odbyliśmy spacer po Starówce z przewodniczką ( pierwsza grupa z przewodnikiem ) Któż z nas tam nie był? Ale stolica ciągle się zmienia, pięknieje i cieszy oczy. Stare Miasto to historyczne centrum i najstarsza część miasta, a jednocześnie salon kulturalny stolicy. Założone w XIII w. jako gród książęcy i osada otoczona murami. Podczas II wojny św. zniszczone w 90%. Dzięki doskonałej odbudowie wpisane w 1980r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie jest tętniącym gwarem miejscem spacerów, pełnym galerii, kawiarni i restauracji. W centrum staromiejskiego Rynku stoi pomnik Syreny- symbolu miasta.

 

                 Następnie skierowaliśmy się na plac Zamkowy, którego ozdobą jest Zamek Królewski. Kiedyś rezydencja książąt mazowieckich, siedziba króla i władz Rzeczpospolitej (od XVI w.) oraz miejsce uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791r.) – pierwszej w Europie i drugiej na świecie.

 

                 W pobliżu zamku stoi Kolumna Zygmunta wzniesiona w 1644r. z inicjatywy króla Władysława IV, na cześć ojca, króla Zygmunta III Wazy, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy.

 

                 Pełni wrażeń i wiedzy wracaliśmy do Starachowic, chociaż pogoda przejmowała nas chłodem, ciepłe i miłe przyjęcie pracowników biura obsługi Sejmu, kancelarii Prezydenta i przewodników sprawiło, że dobry nastrój nas nie opuszczał. Dziękujemy posłowi Krzysztofowi Lipcowi i pani Małgorzacie Pruś z biura poselskiego za pomoc w zorganizowaniu tej wycieczki.

 

                                                                 Lucjana Elżbieta Nowak

 

 

 

Poświąteczne spotkanie integracyjne

 

UTW przy wielkanocnym jajeczku.

 

 

 

                                      W  piątek  25.04.2014 r. 63 słuchaczy UTW spotkało się tradycyjnie  przy                                         wielkanocnym jajeczku w budynku ZSZ nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego ul. Radomska 72

                                                                                                                                                                                     

 

                           

                              

                                  

                          Konsumpcję na spotkanie przygotowali uczniowie ZSZ nr 1 pod czujnym i fachowym okiem swoich nauczycieli i instruktorów. Wszystkie potrawy w urozmaiconym  jadłospisie łącznie z tradycyjnym żurkiem - były bardzo smaczne i elegancko podane..

                            

 

                        Zadbano również o „strawę duchową”. Działająca przy UTW grupa literacka "FENIKS”                             uświetniła spotkanie czytaniem wierszy o tematyce wiosenno – miłosnej. Autorami wierszy byli  twórcy polskiej poezji klasycznej począwszy od Jana Kochanowskiego z okresu Odrodzenia, skończywszy na współczesnej poetce Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Były także czytane utwory własne.

                               

 

                              

     

                                                      

                        

                           Poezję przeplatało wspólne śpiewanie piosenek, należących już do klasyki m.in. „Laura    i  Filon” - sł. F. Karpińskiego, utwór Skaldów - „Wiosna”, „Białe bzy” oraz piosenki biesiadne, znane i śpiewane przez wszystkich np. „Ładne oczy masz”, „Gdybym miał gitarę” itp. Spotkanie trwające kilka godzin upłynęło w miłej, wesołej atmosferze.

                              

 

Dziękujemy dyrekcji , nauczycielom, pracownikom i uczniom szkoły za serdeczne

i gościnne przyjęcia nas w progach szkoły.

 

 

 

 

Więcej artykułów…

  1. Impressum
  2. Historia
  3. Oferta
  4. Kontakt

Podkategorie