Patronat UTW Starachowice

WIEK NIE MUSI BYĆ BARIERĄ !!!

Na zaproszenie Stowarzyszenia "Ziemia Buska" Zarząd UTW ze Starachowic przystąpił wraz z UTW z Kielc, Stąporkowa i Buska-Zdroju do projektu „Wiek nie musi być barierą”, którego inicjatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Tematyka projektu jest skupiona wokół 5 bloków i jest wynikiem nie tylko zainteresowań studentów UTW. Uwzględnia również tematy podejmowane przez uniwersytety. W skład każdego bloku tematycznego wchodzą: konferencja naukowa oraz jako poszerzenie i praktyczne zastosowanie wiedzy - zajęcia warsztatowe.

Planowane bloki tematyczne:

  • ABC zdrowia seniora

  • Profesjonalny senior

  • Sztuka pamiętania

  • Za co Nobel w XXI wieku?

  • Odkrywamy bliską historię

W ramach bloku I odbyła się w 22.04.2017r. konferencja inauguracyjna w Busku. Ze strony UTW Starachowice udział wzięła Rada Programowa (wszyscy prowadzący zajęcia w poszczególnych sekcjach), Zarząd UTW oraz Kabaret z Różą, który zaprezentował program nagrodzony gromkimi oklaskami oraz pamiątkową plakietką.

Nasz UTW organizować będzie konferencję i warsztaty nt. „Za co Nobel w XXI wieku?”. Skupimy się przede wszystkim na polskiej Noblistce - Marii Skłodowskiej - Curie i prof. ks. Michale Hellerze, teologu specjalizującym się m. in. w fizyce, kosmologii relatywistycznej i relacji: nauka - wiara. Był on laureatem Nagrody Tempeltona. Konferencji i warsztatom przewodził będzie dr Jacek Orzechowski. Planowany termin tych zajęć: październik 2017.

Projekt przewiduje uczestnictwo ok. 30 osób w konferencjach organizowanych przez poszczególnych jego beneficjentów.

O możliwości wyjazdu na bieżąco będą zamieszczane informacje na stronie www.utw.starachowice.pl oraz w witrynce naszego UTW (obok biura).

Jednym z zadań projektu jest zorganizowanie wycieczki lokalnej. Obiektem zwiedzania i badania będzie bliskie otoczenie UTW. Uczestnicy wycieczki przygotują w formie pisemnej i fotograficznej informacje o przyrodniczym oraz historycznym dziedzictwie swego regionu. Wycieczka będzie również okazją do badania ankietowego dotyczącego znajomości wśród mieszkańców atrakcji turystycznych. Badania przeprowadzą uczestnicy wycieczki, która została zaplanowana na 13.06.2017. Celem jest Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”. W grupie uczestników znajdą się przede wszystkim słuchacze UTW z najwyższą frekwencją na wykładach plenarnych w roku akademickim 2016/2017 oraz chętni słuchacze, którzy zgłoszą się w biurze ( w miarę wolnych miejsc). W ramach projektu sfinansowany zostanie transport uczestników.

W projekcie zaplanowano również wycieczkę do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. Wycieczka ma umożliwić konfrontację z nowoczesnymi sposobami przekazu i prezentacji wiedzy z zakresu praw przyrody. Da również okazję do samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń na wystawach interaktywnych.

Projekt przewiduje jednocześnie udział przedstawicieli wszystkich uczestniczących w nim Uniwersytetów Trzeciego Wieku w szkoleniu liderów pod nazwą: „Jak pracować z seniorami”.

9 maja (wtorek) zajęcia sekcji literackiej są tylko dla osób przygotowujących "Dzień Świętokrzyski". Pozostałych zapraszamy 11 maja (czwartek) o godz. 16.00 do SSM . Jednocześnie informujemy, że ostatnie zajęcia sekcji literackiej przed zakończeniem roku akad. będą 13 czerwca (wtorek) o godz. 16.15

Komunikaty na maj 2017.

6.05. ( sobota):

Koło PTTK przy UTW organizuje Marsz Nordic Walking studentów UTW. Jest to ogólnopolski Marsz NW inicjowany przez Polską Federację Nordic Walking i UTW w Wejherowie. Wymarsz nastąpi spod bazy MZK. Zbiórka na przystanku przy bazie MZK, ul. Radomska o godz. 10.00. Trasa wiedzie linią p.poż. nr 7 do Wąchocka na tzw. Bugaj. Powrót pociągiem lub autobusem.

10.05 (środa):

spacer do Wąchocka, spotkanie na przystanku obok MZK, przy ul .Radomskiej o godz.10.00.

11.05. (czwartek):

sekcja literacka pod przewodnictwem D. Kiełek i Zarząd UTW zapraszają słuchaczy do Sali kawiarnianej SSM na Dzień Świętokrzyski. Początek imprezy- godz.16.00

12.05. (piątek):

zapraszamy do Sali DDP Senior Wigor na wykład dr Krystyny Dutkiewicz pt. Ptaki polskich parków i ogrodów”. Początek: godz.16.15.

17.05.( środa):

 

Wyjazd do Solca na baseny mineralne. Zapisy i wpłaty u H. Sidor.

20.05.( sobota) i 24.05.( środa)

wędrówki z A. Cyganem po okolicy Kunowa. Zbiórka o godz. 9.30 na stacji PKP Starachowice Wschodnie.

26.05.( piątek):

sekcja psychologiczna zaprasza na wspólne śpiewanie „Pana Tadeusza”. Impreza odbędzie się w Sali DDP Senior Wigor o godz. 16.15. Ilość miejsc: 40. Zapisy w biurze UTW w dniach dyżurów.

UWAGA:

Zarząd UTW w ramach obchodów 10-lecia organizuje w 9.06.2017 IX Rajd Nordic Walking Drogą Królewską na Święty Krzyż, a następnie do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej. Wyjazd autokarem do Nowej Słupi z zatoczki naprzeciw bistro o godz.8.00. Powrót z Huty do Starachowic ok. godz.16.30.Planowana ilość miejsc: 60 ( jeden autokar). Koszt obiadu w Karczmie przy Osadzie: 20,-zł. Zapisy w biurze UTW w dniach dyżurów od 8.05.2017.

 

2017.

25.04.2017r. (wtorek) zajęcia z gimnastyki odbędą się.

Zapraszamy na spotkanie koła geograficzno-turystycznego w dn. 25.04.2017 r. o godz. 1630  w galerii „Skałka” Ip ( spotkanie przełożone z dn.02.05.2017 r.), na którym zostaną przedstawione propozycje i omówione szczegóły letnich wyjazdów m.inn. do Bułgarii (Sozopol) od 15.07.2017 r.

Podkategorie