Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy Zarząd

 

 

Nowy Zarząd UTW w Starachowicach

 

              Dnia 26 maja 2015 po 4 – letniej kadencji odbyły się wybory Zarządu i Samorządu Studenckiego UTW.

          Dotychczasowy Zarząd przekazał „pałeczkę” nowemu Zarządowi, w skład którego weszli:

Wanda Kołodziejczyk – prezes, Jolanta Łodej – wiceprezes, Wiesław Mikos – wiceprezes, Ewa Gębura – skarbnik, Matylda Swat – skarbnik, Krystyna Majchrzyk – sekretarz, Renata Nejthardt – sekretarz i Grażyna Erbel – członek.

            Do Samorządu Studenckiego zostali wybrani :

Halina Sidor, Zofia Wiśniewska, Majer Anna, Głuchowska Barbara, Zuba Zofia.

 

            Ustępujący Zarząd życzy nowo wybranemu Zarządowi i Samorządowi Studenckiemu - samych sukcesów, miłej współpracy i dużo satysfakcji z działalności na rzecz organizacji skupiającej największą ilość seniorów w naszym mieście.

 

                                               Lucjana Elżbieta Nowak – dotychczasowy prezes

 

 

 

 

Podziękowanie

 

 

Dziękujemy

 

                Słuchacze UTW niezmiennie ciekawi świata i interesujący się wieloma dziedzinami wiedzy – zawsze uczestniczą w życiu kulturalnym naszego miasta. Trzeba podkreślić, że jest ono bogate, również dzięki miejscowym bibliotekom, które organizują wiele ciekawych imprez.

                 Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Starachowicach przy ul. Kościelnej od kilku lat jest ulubionym miejscem spotkań kulturalnych  seniorów.  Byli oni zapraszani na ciekawe wykłady przez byłą kierowniczkę p. Marię Pawlikowską i są zapraszani przez obecną   p.Moniką Górczyńską. Poznali tam wielu ciekawych ludzi i ich pasje na emeryturze, wysłuchali wielu prelekcji i wykładów. Zawsze towarzyszą im wystawy tematyczne i broszury z informacjami bibliograficznymi. To bardzo cenne.

                Pani M. Górczyńska zaprosiła grupę literacką „Feniks” z UTW na comiesięczne spotkania. Słuchacze są miło i serdecznie przyjmowani. Panie bibliotekarki służą im pomocą i radą, wyszukują potrzebne materiały, prezentują i wypożyczają nowości wydawnicze, obdarzają życzliwym słowem i uśmiechem.

                Obecna p. kierownik zainicjowała integracyjne spotkania międzypokoleniowe – seniorów z młodzieżą szkolną np. z okazji 180 rocz. wydania „Pana Tadeusza”, 150 rocz. urodzin Stefana Żeromskiego, czy ostatnio spotkanie poświęcone pamięci papieża Jana Pawła II.( Nowością stały się wyjazdy na lekcje biblioteczne do okolicznych szkół w powiecie starachowickim.)

                 Tydzień Bibliotek już dawno poza nami, ale koniec roku akademickiego jest również dobrą okazją, by podziękować za współpracę, gościnność i serdeczny stosunek do słuchaczy UTW.

 

                                         Dorota Kiełek – prowadząca sekcję literacką

                Lucjana Elżbieta Nowak – prowadząca grupę poetycką „Feniks”

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Chęcin

 

 

                               Wycieczka do Chęcin i Podzamcza Chęcińskiego

 

Dnia 23.05 2015 r. słuchacze starachowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w wycieczce, której pierwszym etapem było Podzamcze Chęcińskie. Tam swoje podwoje otworzyło przed zwiedzającymi Centrum Nauki Leonardo da Vinci, w którym można podziwiać wystawę „Świat Leonarda da Vinci”. Została ona stworzona przez centrum badawcze w Mediolanie i pokazywana była m. in. w Tokio, Nowym Jorku i Chicago. W skład ekspozycji, którą zwiedziła starachowicka grupa, wchodzi kilkadziesiąt eksponatów. Wspaniała przewodniczka przedstawiła m. in. mechanicznego lwa, robota - żołnierza, wielki latawiec i machinę czasu. Słuchacze UTW zapoznali się z zasadami działania mostu samonośnego i miasta idealnego. Obejrzeli też reprodukcję dzieła „Ostatnia Wieczerza” i poznali myśli poszczególnych jej uczestników, tak jak je sobie wyobrażał Mistrz. Na piętrze Centrum można było przeprowadzać eksperymenty fizyczne i chemiczne, układać tangramy, zobaczyć kulę Tesli itp.

Kolejnym etapem wycieczki był zespół pałacowo - parkowy Rezydencji Starostów Chęcińskich, czyli Dworek Branickich, po którym oprowadzał niezwykle kompetentny człowiek w stroju z epoki. Uczestnicy wycieczki zatopili się w wydarzenia m. in. związane z wyprawą Jana Sobieskiego na Wiedeń, których echo znajduje się niedaleko dworku, a mianowicie łuk triumfalny wzniesiony na powitanie króla po zwycięskiej bitwie. W pobliżu dworku znajduje się także urokliwy barokowy ogród w stylu włoskim, który swoim pięknem zachwycił zwiedzających.

Dalszy etap wycieczki prowadził do zamku w Chęcinach. Świetny przewodnik w pięknie odrestaurowanym zamku przeniósł zwiedzających w odległe czasy królów i ich bogactw. Słuchacze UTW mogli poznać jegomościa wybijającego monety, zajmującego się wyrobem zbroi, zapoznać się z „urokami” zakuwania w dyby. Chętni mieli możliwość wejścia na basztę i po pokonaniu 109 schodów podziwiać piękną panoramę.

W czasie wolnym można było poznać uroki pięknego miasteczka i jego regionalne potrawy.

Mimo wiatru i dość pochmurnej pogody wycieczka udała się znakomicie, nikt nie narzekał na kilometry „w nogach”. Wręcz przeciwnie. Zwiedzający mieli niespożyte siły, wspaniały humor i chęci do następnych wędrówek. Nie dość, że słuchacze starachowickiego UTW to osoby o wielu talentach, wspaniali artyści, mówcy, znawcy mnóstwa tematów, to jeszcze można „zarazić się” od nich optymizmem i tryskać energią jeszcze przez długi czas!

 

                                                                                                                                         Beata Kusiak (prac. FBP)

 

 

 

 

 

Wykład dr Alicji Krawczyk w dn.20.04.2015 r.

 

 

                            „Topos ogrodu w kulturze europejskiej”

 

- został jak zwykle przyjęty przez słuchaczy UTW z dużym zadowoleniem.

Na początku wykładowczyni objaśniła znaczenie terminu topos. Następnie przekrojowo pokazała topos ogrodu w kulturze europejskiej począwszy od opisu pierwszego ogrodu biblijnego Eden, który znajdujemy w Ks. Rodzaju Starego Testamentu, poprzez poezję epoki starożytnej (Mitologia, poezja Horacego), Renesansu (J. Kochanowski – „Czego chcesz od nas Panie?”, aż po współczesność na przykładzie utworów Z. Herberta, Cz. Miłosza, B. Leśmiana; w tekstach piosenek J. Kaczmarskiego „Wygnanie z raju”, czy J. Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”, w których ogród uczyniony ręką ludzką jest w opozycji do ogrodu stworzonego przez Boga.

Topos ogrodu widzimy również w malarstwie np. obraz „Dziwny ogród” J. Mehoffera (Impresjonizm) lub „Bóg stwarzający świat” W. Blaka.

Wykładowczyni przypomniała również o Ogrodzie Getsemani – to całkiem inny ogród – ogród cierpienia i śmierci, ale dający początek odkupienia!

Słowa wypowiadane przez dr A. Krawczyk były balsamem na nasze dusze z tęsknotą oczekujące na przedłużające się nadejście wiosny.

 

                                                            Lucjana Elżbieta Nowak

 

 

 

 

            Dwugłos w sprawie wykładu z literatury – 20 IV 2015

 

 

Słuchacze UTW z zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat żywotnego w kulturze europejskiej toposu ogrodu. Na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej mogli śledzić dzieje motywu i znaczenia, jakie nadawali mu twórcy w różnych epokach. Na wykładzie omówione zostały najstarsze wyobrażenia ogrodu: biblijny Eden, ogród oliwny Gethsemani, miejsce cierpienia i samotności Chrystusa; mitologiczne obrazy ogrodu w micie o Złotym Wieku ludzkości, micie arkadyjskim, ogrodach Persefony ( Elizjum, Tartarze i Łąkach Asfodelowych), sadzie Hesperyd. W wywodzie nie mogło zabraknąć również miejsca poświęconego ogrodom filozofów, zwłaszcza Ogrodowi Epikura, w którym mieściła się założona przez niego szkoła w Atenach za bramą Dipylońską. W Ogrodzie stworzył mistrz filozofię życia polegającą na dążeniu człowieka do szczęścia, ćwiczeniu się w mądrości, która podpowiada człowiekowi jak żyć, czego unikać, jak panować nad namiętnościami. Celem wykładu było uświadomienie słuchaczom, że tradycja kulturowa to niekończący się dialog myśli, idei, poglądów, to nie tylko kontynuacja, ale dyskurs, spór o nasze rozumienie świata i własnego w nim miejsca.

 

                                                                              Alicja Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabaret z różą

 

 

Sukces Kabaretu z Różą

 

 

           Kabaret z Różą działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starachowicach po raz drugi zaprezentował się na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Seniorów – „Teraz My”, który w dniach od 21 do 23 XI br. odbywał się w Warszawie, w sali widowiskowej Domu Kultury dzielnicy Włochy. Kabaret przedstawił program pt. „Reinkarnacja”. Autorem scenariusza, a także reżyserem spektaklu jest dr Janusz Zakrzewski.

         W ciągu 3 dni w Warszawie zaprezentowało się 1442 wykonawców. Byli to soliści, zespoły wokalne, taneczne, folklorystyczne, teatralne, a także chóry, kabarety i pojedyncze osoby popisujące się interpretacją wierszy i piosenek. Jury wysłuchało i oceniło, aż 182 prezentacje.

         Wręczenie nagród i wyróżnień miało miejsce dnia 30 XI. Przy okazji wręczenia nagród wystąpili niektórzy laureaci i można się było przekonać, jak wysoki i czasami, wręcz profesjonalny poziom prezentują. Nagrody były wręczane w poszczególnych kategoriach. Spośród 15 kabaretów z całej Polski tylko 4 wyróżniono nagrodami, a wśród nich także nasz starachowicki kabaret seniorów.

         Podczas warszawskiego festiwalu oglądając wykonawców, patrząc na ich zaangażowanie, nasuwa się refleksja, że nie są ważne nagrody, ale radość z tego, iż mimo swojego wieku, czasem nie najlepszego zdrowia, można jeszcze czerpać radość z tego co się robi i że starszy człowiek nie musi siedzieć w domu i bezmyślnie patrzyć w telewizor, ale także może jeszcze sprawić przyjemność sobie i innym.

         Gratulując emerytom działającym w kabarecie przy UTW trzeba powiedzieć „tak trzymać i to jak najdłużej”. W skład zespołu wchodzi – 8 pań: KrystynaChrząstowska, Bożena Cyran, Grażyna Erbel, Danuta Ryś, Zofia Skrońska,Helena Szymańska, Czesława Wajs, Henryka Zalewska i 5 panów: ZygmuntChojnacki, Adam Cygan, Zygmunt Wiączek, Julian Stąporek – akompaniator i kompozytor piosenki finałowej oraz autor scenariusza i reżyser JanuszZakrzewski, który także wspierał zespół na scenie, w niektórych numerach.

                W Warszawie kabaret zaprezentował skrócony o połowę spektakl ( ze względów regulaminowych), ale starachowicka publiczność będzie mogła w najbliższym czasie obejrzeć nagrodzony program w całości, chyba jednak już po Nowym Roku.

 

Zofia Skrońska

Podkategorie